European Management Centre organize Forum!

 

ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЦЕНТЪР е институция, чиято основна цел е да подготвя и подпомага фирми, организации и лица в техния стремеж към професионално и личностно утвърждаване в една силно конкурентна среда, където основно правило е практическият интерес на всеки един субект.

Философията на организацията е в това, прагматично и целево да ориентира своите клиенти и да се занимава само с това, в което е силна.

Нейната специфична силна страна е в изградения модел на подготовка и обслужване на интересите на своите клиенти, на принципа на интегриране на най-важните и необходими условия за успешност и разбирането, че успехът на всеки е свързан с успеха на другата страна. На този принцип е изградена структурата на центъра, което позволява всеки да може да получи високо професионална подготовка – знание, опит и самочувствие да ръководи.

В една приятна атмосфера, съчетана с използването на съвременни средства за представяне, така че всеки един клиент да може да активира своя потенциал и да генерира разбиране, което да е полезно за бъдещото планиране на дейността му.

 
 
 

  


 

 

 

  

Сертификат за качество