Да си представим Management House-Къщата/Всеки Човек е една МК/. Структурата и Комуникацията в нея не е изолирана. Ти представяш всичко, това което знаеш и това което не знаеш, но срещу теб има хора които го знаят, виждат, те са се интересували и продължават да се интересуват
 
Да формулираме процесите на MH е по лесно от изпълнението
 
Винаги е важно да разполагаме с по специфична информация, но само ако е полезна и за двете страни
 
Събиране на такава/колекциониране/ с цел подпомагане и достигане до предпоставки като изводи и заключения/ Не винаги е крайна цел/Имаме и междинни цели-постепенно надграждане.
 
Не забравяме, че сме водещи на процеси-ръководиш оркестър/дирижираш/, но не си въобразяваме че сме единствената институция която е решаваща/ Затова говорим за Екип и Ансамбъл.
 
Какво за умението да срещаш и да иницираш срещи и да предразполагаш собственото си обогатяване: това е част от изграждане на твоят Ресурс, та когато е необходимо да го използваш за да се движат двете страни в полезна посока.
 
Какво за Умението да използваме скритият Лидер/и/ в нашата дейност. Стъпките в тази посока са свързани с
 
 Обучение-подготовка
 Опознавателни срещи
 Използване на различни инструменти
 
Обучението да не претендира че е винаги това което другите/всички/ очакват. Твоята отговорност е в сценария;ако можеш да направиш чрез него нещата да са по добри от очакванията.
Понякога може да изглежда че е по-малко от очакванията; но по добре така защото може да се окаже по късно във времето, че е имало нещо много важно, прокарано много умно, търпеливо и предварително подготвено;запомнящо се. Това по късно може да се осъзнае/ Запомнящите се по късно разбрани важни неща/и още нещо ,,. Това е смисъла на всяко талантливо поведение при подготовка.
 
Какво за използването на терминологията, термините и тяхното значение в наши условия, при положение,че много често те са изпреварващи пред смисъла който ние влагаме от една страна и недоразвитото/незапълващи в истинския смисъл съдържание от друга. Дали също така има значение тяхното социализиране/адекватни ли са/
 
Да казваш по малко отколкото можеш да обясниш, още повече когато трябва да звучим като хора на които да не им личи липса на собствено преживяни: практически опит на носещи или носили отговорност
 
На един водещ винаги му личи това което не е.
 
В корпоративната комуникация е важно много внимателно и целенасочено да си се подготвял: Да умееш да чуваш и разбираш проблемните ситуации, чрез реализиране на достатъчно полезни контакти, Реализирани срещи, Да анализираш задълбочено след това поставените проблемни ситуации.
 
Тук трябва да наблюдаваме да не вкарваме непременно поставените въпроси в познатата терминология, нещата в много случаи са близо до това което изглеждат.
 Това е особено отношение и поведение в корпоративната практика; целенасочено, което се използва като маркетингов инструмент за нарастване на корпоративно, пазарно влияние и въздействие върху пазара и неговите механизми. Познанията за това и нейното използване изисква много сериозна подготовка, независимо от таланта за това в много случаи, за да не премине в манипулация. Това е добре осъзнат инструмент за подпомагане на корпоративна и друга дейност която е различна от познатите Пропагадни инструменти: Пи Ар, Реклама, Промоции и др
Нещата в Корпоративното управление както и в Житейското са винаги по различни от всичко това което което можем да кажем за тях.
Не можем да не очакваме да не бъдем обвинявани или упреквани ако другите не са доволни от нашето представяне. Неща които искаме сега да звучат като Управленска значимост, могат да бъдат забелязани или откривани по късно тогава да имат запомнящ се ефект, правилно откритие т.е., Управленска значимост’’ 
BACK

 

 

 

Сертификат за качество