Бизнес форум между български и турски фирми

По покана на Софийска търговско-промишлена камара
На 16.01.2008 г. Европейски Мениджмънт Център стана домакин на бизнес Форум между български и турски фирми.
Председателят на Измирската камара г-н Екрем Демиртаж сподели, че стокообменът между България и Турция се развива много динамично.
На Форума присъстваха около 30 фирми от България и Турция, които обмениха идеи за развитието на българо-турските бизнес отношения.
 

BACK

 

 

 

Сертификат за качество