Българо-Австрийски мениджмънт форум в Русе

16/06/2009 г.

По инициатива на Европейски Мениджмънт Център, на 16.06.2009 г. в Русе се проведе първият регионален Българо-Австрийски мениджмънт форум.
Форумът бе открит от Г-жа Меглена Плугчиева
заместник министър-председател
на Република България
Българо-австрийски центрове ще посочват иновативни практики у нас

Бизнесмени, политици, университетски преподаватели от България и Австрия си дадоха среща в Русе на регионален Българо-Австрийски Мениджмънт Форум. Събитието е част от поредица регионални срещи, чиято цел е изграждане на центрове, където да се съсредоточи опита от последните 20 години в областта на иновациите, фирменото управление, регионалното развитие, социалните и културни практики, породени от връзките ни с Австрия, като партньор и модел на развитие. Основната идея на Форума е развитие и задълбочаване на традиционните българо-австрийски икономически и културни връзки, укрепване на партньорството между България и Австрия, чрез река Дунав, на основата на историческите връзки. „Последните години показаха, че австрийският модел за развитие е най-успешен за България”, с тези думи Изпълнителният директор на Европейски Мениджмънт Център, Петрослав Петров откри първата дискусия. Дългосрочните ни интереси в Дунавския регион са свързани с изграждането и модернизирането на транспортната и енергийна инфраструктура, опазването на околната среда, развитието на изследванията и технологиите,  в туризма и културното сътрудничество. В докладите на форума в Русе, се представи опитът на различните компании от региона в разширяването на българо-австрийските бизнес контакти, както и трансфера на корпоративни знания, по линия на съвместните обучения, които Европейски Мениджмънт Център организира с австрийски консултанти.


BACK


 

 

 

Сертификат за качество